DG-Photostyle

moments in time

header

Virga Jesseommegang Hasselt 2017

Sinds 1682 wordt te Hasselt om de zeven jaar een Mariaprocessie gehouden, ter ere van de Virga Jesse, maar de Hasselaren noemen dit evenement kort en goed “het zevenste jaar”. Bij die gelegenheid wordt een 14e-eeuws gepolychromeerd gotisch beeld, dat bewaard wordt in de Virga Jessebasiliek in Hasselt tijdens de vakantiemaanden doorheen de uitzonderlijk mooi versierde stad gevoerd. De Virga Jessebasiliek werd op 6 mei 1998 door de Paus van kerk tot basiliek verheven.
De zevenjaarlijkse traditie gaat terug op de bezetting van de stad door Hollandse troepen in 1675, zodat gedurende zes jaar de processie niet kon doorgaan. Na de aftocht van de troepen werd de processie terug gehouden. Men besloot er een zevenjaarlijkse traditie van te maken. Slechts ter gelegenheid van de Franse bezetting op het einde van de 18e eeuw, en in 1940, werd deze turnus onderbroken. In 1867 werd het Mariabeeld gekroond. Aanleiding was de miraculeuse beƫindiging van de veepest. De Hasseltse jeneverstokers financierden uit dankbaarheid de gouden kronen voor het beeld. (bron Wikipedia)